Om Os

Home / Om Os

STÆRK NATIONAL OG INTERNATIONAL TILSTEDEVÆRELSE

Praktisk erfaring med de største europæiske virksomheder, navnlig i Tyskland, Frankrig og Skandinavien, samt amerikanske virksomheder.

EN HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL JURA

Tværkulturelle erfaringer. Vi forstår de love, der finder anvendelse på dit forretningsområde, vi forstår deres relationer til dit land, og vi fastlægger de optimale strategier for din virksomhed, således at du får størst muligt udbytte ud af nationale og internationale forhandlinger.

Vores arbejde udføres i dialog mellem kontoret og klienten og understøttes af en forståelse for, at det på et globalt og gensidigt afhængigt marked er af afgørende betydning at være ajourført om status for behandlingen af sagerne for at kunne forudsige retsafgørelsers konsekvenser for virksomhedens regnskaber.

Pacheco Neto Sanden Teisseire er et full service forretningsjuridisk advokatkontor med bred flerkulturel erfaring og klienter i over 20 forskellige lande, navnlig i Tyskland, Frankrig og i de skandinaviske lande samt i USA og Kina. Vi er aktive i en lang række handelskamre og i lokale og internationale netværk for erhvervssamarbejde. Vores hovedkontor ligger i São Paulo by, vi tilbyder en platform med juridiske løsninger indenfor forskellige områder af selskabsretten, herunder fusioner og opkøb, virksomhedsomstruktureringer, rådgivning og skatte- og arbejdstvister, forretningsaftaler, udenlandske investeringer, ejendomstransaktioner, intellektuel ejendomsret, mægling og voldgift samt planlægning af familie- og arveforhold.

VORES MISSION

En fælles vision om lov

At tilbyde højt kvalificeret juridisk lovgivning på nationalt og internationalt niveau, med en personlig full service bistand på klientens eget sprog og med respekt for kulturelle særtræk, og at udvikle nyskabende og skræddersyede løsninger for at sikre fuld tilfredshed hos vores klienter.

VORES VISION

Globalt DNA

Vi tilstræber at mindske de kulturelle barrierer, der kan opstå, når retsforskrifter anvendes i en globaliseret verden, således at vores klienter kan udvikle deres  forretninger på sikker vis.

VORES VÆRDIER

1. Fremragende juridiske kompetencer, multikulturalisme, etik, gennemsigtighed og troværdighed.

2. Socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar

3. Uddannelse, udvikling og fastholdelse af de bedste fagfolk indenfor branchen.

VORES KONTOR

PNST har hovedkontor i Brasiliens største by, São Paulo, hvor vi deltager aktivt i de vigtigste europæiske bilaterale handels- og industrikamre.

E-FOLDER

Leave a Reply