Toiminta-Alueet

Home / Toiminta-Alueet

PÄÄSIVU PALVELUT

Autamme asiakkaitamme monilla eri taloudellisilla aloilla sekä kotimaisissa että kansainvälilissä rintamissa.

PNST neuvoo M&A liiketoimissa eri kulttuurien välillä, ottaen huomioon nimenomaan ainakin työlaki, liiketoiminta ja kaupalliset aiheet.

Brasilian hallinto-oikeus säännellään julkisen edun mukaan. Tarjouksilla ja hankinnoilla on erikoiset säännöt jotka myöhemmin vaikuuttavat myöntämissopimuksiin ja julkisten toimintalupien saamiseen. PNST avustaa asiakkaitaan noudattamaan Brasilian lakeja ja etenkin uusia korruptiovastaisia lakisäännöksiä.

Neuvonta ja laillinen apu merkkien, patenttien, tekijänoikeusmaksujen alalla,liikesalaisuuksia, teknologian siirto, tekijänoikeus, tietokoneohjelman suojaus,verkkoalueen rekisteröinti, lisensointi, teollisuuden designit, know-how.

Analyysi, laatiminen, tarkistaminen ja mielipiteet kaikista kaupallisista sopimuksista kuten työtehtävät, EPCM, avaimet käteen, toimisto, edustus, jakelu, kuvaoikeuden käyttö, laina, kulutuksen jakaukset, rakentaminen, rakennuslaina (laina käyttöön), tarjonta, useita palveluja, lähetys, vakuutus, (D&O myös), takeet, joukkovelkakirjat, pankki takuut, luottamuksellisuus (NDA), yleiset pankkilainat jopa BDNES:n kanssa, irtaimiston osto ja myynti, kaupallinen vuokrasopimus, yhteistyö, kumppanuudet, kilpailukielto, kirjeet ym.

Laaja tuki yksilöille ja oikeushenkilöille kinnteistökaupoissa. Apua asiakkan klassisissa osto- ja myynti kaupoissa, vaihto, lahjoitus maksuna, kiinnelainan ja vuokran saaminen myös ohjatuisimmissa liiketoimissa kuten rakennettu sopivaksi (BTS), takaisin vuokraus, jälkiasennukset, oikeudet rem pinnoille, (DRS), yhteisyritykset, SPE ( Special purpose yksiköt) kiinteistö alalle, omistusten perustaminen, teollisuuslaitosten poistaminen, saatavien arvopapereiden takuu, sijoitusrahastojen perustaminen, yleensä auttaa kiinnteistöyrityksiä kulujen jaossa, yhteisöt, hotellit, palveluasunnot, asuin-liike-teollisuus ja teknologiset osakehuoneistot ja kauppakekukset. Lisäksi toimintaa, joka määräilee laajentamis strategioita, asianmukaista huolellisuutta koskevan ehdon tekeminen maanostossa ja rekistereiden oikaiseminen.

PNST neuvoo kilpailuoikeuden vaikutukseta tiettyjen liiketoimijen suhteen Brasilian lain mukaan. Jälkimmäinen sai äskettäin lainmuutoksen vuonna 2012 ja on tärkeää, kun joko investoidaan tai yritysten uudelleen järjestelyissä.

Avustus yrityksille tai yksilöille vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämisessä ristiriidoissa kuten sovittelu ja välimiesmenettely, koitimainen ja kansainvälinen, julkinen ja yksityinen, mielipiteiden laatiminen, avustus sitoumuksen lauseissa ja välimiesmenettely sitoumiksissa.

Konsultointiapua perhe- ja perimyskysymyksissä kuten kuolinpesä, testamentit, erot, avioerot, avioliittoa edeltävät sopimulset, partnerisopimukset, avoliitto sopimukset, lasten huoltosopimukset ja vierailu-oikeudet, lasten apueläke, perinnnön jako, perrinnön suunnittelu ja hyväksyntä myös kansainvälinen.

Brasilian hallinto on perustanut monia virastoja energia, telecom ja öljy aloilla. PNST jakaa asiakkaittensa kanssa oleellisia seikkoja riippuen asiakkaan toiminta lasta.

Avustus riita-asioissa ( ehkäisy oikeudenkäynnit) ja käytantö kaikilla oikeutasoilla, myös ylemmissä oikeusasteissa seuraavilla aloilla: hajanaiset yhteiset ja yksilölliset yhdenmukaisten oikeuksien väitteet (ympäristö, kuluttaja suhteet, hyvät ja oikeudet taiteellisen, esteettisen, historiallisen ja matkailu ja luonnonkauneuden arvot), julkisen kansalaisyhteiskunnan toimet, luottojen saaminen (ulosotto ja luottojen esitys konkursissa ja velkojien koostumus), kiinteistöjen halussapito ja omaisuus, perhe ja perimys, keräys, maksu muun muassa.

Työlakiosasto on aktiivinen ennaltaehkäisevässä konsultoinnissa ja käräjöinnissä ja edustaa asiakasta työlakioikeudenkäynneissä, edellisissä sovitteluissa, ammaattiyhdistys sopimuksissa kun on kyse palkoista ja yksittäisistä tai kollektiiviseta sopimuksista. Osasto on aktiivinen ennaltaehkäisevissä konsultoinnissa ja oikeudellisissa työvaatimuksissa minimoidakseen työvoimavelkoja jotka tulevat todellisesta työsuhteesta ja Työminsteriön ja Sosiaaliministeriön tarkastuksissa.

Yritysten ja järjestöjen suunnitelu ja toteutus ja uudelleenjärjestely, sisällyttäminen, split-off, muutos ja selvitetys. Uusien osakeyhtiöiden perustaminen, joko LTD tai S/A. Avustus Brasilian Keskuspankin säännöissä (BACEN) ja (CVM). Avustus pääomarahastoihin, oma tai sijoittajien pääoma, riskipääoma, yhteisyritykset, osakkaiden väliset sopimukset, saapuva ja lähtevä pääoma, toiminta, rajojen yli kattava yristysten uudelleenjäjestely. Ulkomaille luottovastan lähetys käytäntöjä, vaihtosäännöt, ulkomaisten yritysten rekisteröinti Brasilian Keskupankissa itsenäisessä muodossa tai paikallisten kumppaneiden kanssa.

Ennaltaehkäisevä konsultointi ja hallinnollisten ja oikeudellisten verojen käräjöinti kaikilla tasoilla, joko liittovaltion, valtion tai kuntien tasolla, mukaanlukien verojen suunniittelu, valmistelulausuntoja joko / tai hallinnollinen konsultointi, ehkäisevä puolustu s verovaatimuksissa, joita pidetään joko laittomina tai lainvastaisina, verovelvollisen puolustus rikkomisesta tai arviointi ja verojen ja maksujen palautus.

PNST myös neuvoo erilaisissa Brasilian ympäristölainsäädännön alalla, tarvittavista luvista, lisensoinnista jopa oikeudenkäynneistä ja vaatimusten noudattamisesta. Sakot voivat olla kalliita ja on tärkeätä saada asianmukaista neuvoa.

Yritysten ja järjestöjen suunnitelu ja toteutus ja uudelleenjärjestely, sisällyttäminen, split-off, muutos ja selvitetys. Uusien osakeyhtiöiden perustaminen, joko LTD tai S/A. Avustus Brasilian Keskuspankin säännöissä (BACEN) ja (CVM). Avustus pääomarahastoihin, oma tai sijoittajien pääoma, riskipääoma, yhteisyritykset, osakkaiden väliset sopimukset, saapuva ja lähtevä pääoma, toiminta, rajojen yli kattava yristysten uudelleenjäjestely. Ulkomaille luottovastan lähetys käytäntöjä, vaihtosäännöt, ulkomaisten yritysten rekisteröinti Brasilian Keskupankissa itsenäisessä muodossa tai paikallisten kumppaneiden kanssa.

Leave a Reply