Om oss

Home / Om oss

EN STERK TILSTEDEVÆRELSE I BRASIL OG INTERNASJONALT

Praktisk erfaring med de viktigste europeiske aktørene, særlig i Tyskland, Frankrike og Skandinavia, i tillegg til amerikanske foretak.

JUS MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

Tverrkulturell erfaring. Vi forstår de lovene som gjelder for din virksomhet, vi forstår hvordan de forholder seg til ditt hjemland og vi utvikler de beste strategiene for at du skal kunne få størst mulig utbytte av nasjonale og internasjonale forhandlinger.

Dialogen mellom vårt kontor og den enkelte klient angir tonen for vårt arbeid. Dette forsterkes gjennom forståelsen av at det i et marked kjennetegnet av globalisering og gjensidig avhengighet, er avgjørende å være informert om saksgangen for å kunne forutsi hvilken innvirkning rettslige avgjørelser vil ha på virksomhetens resultater.

Pacheco Neto Sanden Teisseire er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma med bred flerkulturell erfaring og klienter i mer enn 20 land, særlig Tyskland, Frankrike og Skandinavia, samt USA og Kina. Vi er aktive i flere handelskamre og i lokale og internasjonale juridiske nettverk. Vårt hovedkontor ligger i Sao Paulo by, vi tilbyr en plattform med juridiske løsninger innenfor ulike områder av selskapsretten, herunder fusjoner og oppkjøp og selskapsomorganiseringer, rådgivning og rettstvister innenfor skatte- og arbeidsrett, forretningsavtaler, utenlandsinvesteringer, eiendomstransaksjoner, åndsrett, banking and finance, megling og voldgift, og planlegging av familie- og arveforhold.

VÅR MISJON

Et Felles Perspektiv

Å tilby høyt kvalifisert juridisk rådgivning både i Brasil og internasjonalt, med personlig og allsidig bistand på klientens eget språk og innenfor klientens egne kulturelle referanser, og å utvikle nyskapende og skreddersydde løsninger slik at våre klienter blir 100% fornøyde.

VÅR VISJON

Globalt DNA

Vi søker å minske de kulturelle barrierene når vi anvender rettsreglene i en globalisert verden, for å legge til rette for at våre klienter kan utvikle sin virksomhet på en trygg måte.

VÅRE VERDIER

1. Fremragende juridisk kompetanse, kulturelt mangfold, etikk, åpenhet og pålitelighet.

2. Samfunnsansvar, økonomisk ansvarlighet og miljøansvar.

3. Opplæring, utvikling og ivaretagelse av de beste fagfolkene.

VÅRT KONTOR

PNST har sitt hovedkontor i Brasils største by, Sao Paulo, der vi har en aktiv rolle i de viktigste europeiske bilaterale handels- og industrikamrene.

E-FOLDER

Leave a Reply