Om Oss

Home / Om Oss

EN STARK NÄRVARO I BRASILIEN OCH UTOMLANDS

Praktisk erfarenhet från arbete med stora europeiska företag, särskilt från Tyskland, Frankrike och Skandinaven, såväl som amerikanska företag.

JURIDIK MED EN GLOBALISERAD VISION

Interkulturell erfarenhet. Vi förstår lagarna som gäller för din verksamhet, vi förstår hur de relaterar till ditt land och vi använder de bästa strategierna så att du kan få ut det mesta av inhemska och internationella förhandlingar.

Vårt arbete präglas av en intensiv dialog mellan vårt kontor och klienten. Detta backas upp av vetskapen att på en globaliserad marknad kännetecknad av ömsesidigt beroende är den noggranna uppföljning av utvecklingen i varje fall avgörande för att kunna förutse vilka följder juridiska beslut har för affärerna.

Pacheco Neto Sanden Teisseire är en affärsjuridisk fullservicebyrå med omfattande mångkulturell erfarenhet, med klienter i över 20 länder, framför allt Tyskland, Frankrike och de skandinaviska länderna samt USA och Kina. Vi är aktiva i flera handelskammare och ingår i både lokala och internationella nätverk för näringslivssamverkan. Huvudkontoret är beläget i Sao Paulo, vi erbjuder en plattform för juridiska lösningar inom olika områden av bolagsrätt, inklusive fusioner och förvärv och företagsomorganiseringar, rådgivning och skatte- och arbetstvister, affärsavtal, utländska investeringar, fastighetstransaktioner, immaterialrätt, banking and finance, medling och skiljeförfaranden och familje- och arvsrätt.

VÅRT UPPDRAG

En Gemensam Juridisk Vision

Att erbjuda högkvalificerad juridisk rådgivning på nationell och internationell nivå, med en personlig fullservicestrategi – hela tiden på klienternas eget språk och med respekt för kulturella särdrag – och utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar, alltid med fokus på att klienten ska känna sig helt nöjd.

VÅR VISION

Globalt DNA

Vi strävar efter att de kulturella barriärer som kan uppstå då rättsliga normer tillämpas i en globaliserad värld minskas, för att göra det möjligt och smidigt för våra klienter att på ett tryggt sätt utveckla sin affärsverksamhet.

VÅRA VÄRDERINGAR

1. Utomordentlig juridisk kompetens, kulturell mångfald, etik, öppenhet och tillförlitlighet.

2. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

3. Fortbildning, utveckling och bibehållande av nyckelpersonal.

VÅRT KONTOR

PNST har sitt huvudkontor i den största staden i Brasilien, Sao Paulo, där vi deltar aktivt i de viktigaste europeiska bilaterala handels- och industrikammarna.

E-BROSCHYR

Leave a Reply